Lärarspindeln är en tjänst där du som pedagog kan dela med dig av digitala lärresurser som du själv har skapat och vill dela med Creative Commons licens. Med Lärarspindeln kan du organisera dina lärresurser och beskriva dem så att de blir sökbara. Du kan även koppla dem till styrdokumentens (för grundskolan) centrala innehåll, förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav. När du publicerar en resurs blir den sökbar via Lärarspindeln, via Spindeln på Skolverket och via flera AV-mediacentraler.