Läraraspindeln tar form

Posted · Add Comment

Nu har vi klarat av den första fasen i utvecklingen av Lärarspindeln, vilket innebär att vi har en detaljerad specifikation av vad första versionen av Lärarspindeln ska kunna och vi har börjat utveckla Lärarspindeln. Några av de saker som du kommer att kunna göra med Lärarspindeln är

  • Ladda upp digitala lärresurser som du själv har gjort
  • Metadatamärka (beskriva) dessa så att de går att söka både med Spindeln och andra söktjänster.
  • Metadatamärkningen görs enligt den svenska standarden för att beskriva digitala lärresurser och klassificeras utifrån skolans begreppsvärld.
  • Det du lägger in i Lärarspindeln blir sökbart även i Spindeln på Skolverket tillsammans med digitala lärresurser från en rad andra källor. Spindeln innehåller över 300 000 digitala lärresurser.
  • Skapa kopplingar till skolans styrdokument, dvs. kursplaner och läroplaner. Även det görs med metadata. Det innebär dels att det går att se vilka delar av styrdokumenten en lärresurs är tänkt att passa mot, dels att det blir möjligt att söka digitala lärresurser utifrån exempelvis ett visst centralt innehåll, eller ett visst kunskapskrav. För denna funktion använder vi vår tjänst Styrdokument online.
  • Dina digitala resurser lagras i en personlig ”portfölj” där du kan administrera dem genom att redigera metadata, lägga till resurser, ta bort resurser etc.
  • Olika ”webb-widgetar” kan användas för att lägga in lärarspindelns sökfunktion på valfri webbsida.
  • Genom att konfigurera webb-widgeten kan du även bestämma vilka resurser som ska kunna sökas för att till exempel bara göra lärresurser i en viss kategori eller för en viss årskurs sökbara.

Nu kommer vi framförallt att ägna oss åt systemutveckling de närmaste månaderna och i augusti/september kommer det att vara möjligt att börja använda och testa Lärarspindeln!

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller om du har önskemål eller förslag! Kontakta Fredrik Paulsson.

Comments are closed.

 
 
DMS