Snart startar testerna av Lärarspindeln

Posted · Add Comment

Kort om Lärarspindeln

Lärarspindeln är en plattform för dig som vill organisera och hantera digitala lärresurser och ”märka upp” (tagga) dem med metadata för att beskrivea dem. Metadata behövs för att göra dem sökbara så att de kan hittas och användas i olika pedagogiska sammanhang. Här kan du organisera dina digitala lärresurser, beskriva dem med metadata och publicera dem så att de blir sökbara och tillgängliga för andra, eller bara organisera dem för dina egna behov i din privata Lärarspindel.

Lärarspindel

En av de stora fördelarna med Lärarspindeln är att den har stöd för en rad olika tekniska standarder för utbildning och lärande. Framförallt de standarder som finns för metadata. Standarder behövs för att kunna samexistera och för att olika system (t.ex. söktjänster lärplattformar) ska kunna ”förstå” beskrivningarna av en lärresurs och på olika sätt dra nytta av dessa. Det gör att det blir betydligt enklare att använda lärarspindeln tillsammans med andra digitala verktyg och plattformar.

Om du vill veta mer om hur Lärarspindeln är uppbyggd så kommer du inom kort (22/8) att kunna läsa ett blogginlägg om tekniken bakom lärarspindeln. I den kommer du att kunna läsa om hur lärarspindeln använder så kallad länkad data, hur Lärarspindeln kan samverka med andra system och plattformar, samt om de metadatastandarder som Lärarspindeln använder.

För dig som är pedagog kommer Lärarspindeln att finns tillgänglig som en fri tjänst på webben via http://www.lararspindeln.se. Tjänsten lanseras fullt ut i november 2014. Om du inte kan hålla dig och vill delta i våra användartester som startar i månadsskiftet augusti/september kan du kontakta Fredrik Paulsson.

Vad händer härnäst?

Arbetet med Lärarspindeln har pågått för fullt under året och snart har vi kommit så långt att det är dags att göra de första testerna med ”riktiga användare”. Riktiga användare är i sammanhanget pedagoger som har skapat (eller tänker skapa) egna digitala lärresurser som de vill göra fritt tillgängliga som öppna digitala lärresurser, så kallade OER (Open Educational Resources). Tanken är att Lärarspindeln framförallt ska användas av pedagoger för att hantera och göra lärarproducerade digitala lärresurser, licensierade enligt Creative Commons, tillgängliga och sökbara i pedagogiska sammanhang.

 

 

I den ”skarpa” versionen (i slutet av 2014) av Lärarspindeln kommer sökning att kunna göras via Skolverkets söktjänst Spindeln, via en ”widget” som infogas på valfri webbsida eller lärplattform, eller någon annan miljö där widgetar kan användas. Det kommer även att finnas widgetar som söker i hela Spindeln och widgetar som bara söker i lärarspindeln – det är bara att välja. Widgetarna kan anpassa så att de fungerar olika beroende på behov, exempelvis olika utseende, olika filtrering av lärresurser etc. Det kommer dessutom att vara möjligt att bygga egna sökfunktioner direkt mot Lärarspindelns API (programmeringsgränssnitt) för de som är lite mer avancerade och kanske vill integrera Lärarspindeln lite djupare i sina egna system.

Hur fungerar Lärarspindeln?

Det första du måste göra för att kunna använda Lärarspindeln är att registrera dig så att du får en användare med tillhörande ”digitala portfölj”. Därefter kan du logga in och börja använda Lärarspindeln.

När du loggat in möts du av din personliga portfölj. Portföljen är själva basen för att organisera och märka upp dina digitala lärresurser. I portföljen kan du organisera resurserna på en rad olika sätt genom att dels skapa mappar för olika kategorier och dels genom att beskriva resurserna med metadata. Metadata kan sedan användas för att sortera och organisera om resurserna på ett nästan ändlöst antal olika sätta. Principen för att organisera lärresurserna med hjälp av metadata är samma som sedan används när någon söker efter digitala lärresurser i Lärarspindeln eller Spindeln. Du kan till exempel sortera om utifrån vilka lärresurser som hör ihop med ett visst centralt innehåll i ett visst ämne eller sortera utifrån vilka resurser som hör ihop med en viss ”förmåga” som finns beskriven i styrdokumenten. Eller så kan sorteringen vara mer ”traditionell” efter ämne, årskurs etc. Möjligheterna är, om inte oändliga, så mycket stora.

Du kan välja mellan att hantera dina befintliga lärresurser eller att lägga till nya. Lägger du till en ny lärresurs kan du antingen ange en URI till en befintlig resurs (t.ex. en webblänk till resursen), vilket i de allra flesta fall är att föredra, eller välja att ladda upp resurser direkt till din portfölj. Därefter ges du möjlighet att beskriva resursen med metadata. Beskrivningen är indelad i tre olika steg och i varje steg anges metadata för olika ändamål:

  • Allmän beskrivning. Den allmänna beskrivningen innehåller information som alltid behövs för alla resurser (inte bara lärresurser), exempelvis titel, beskrivning, vem som författat resursen, vem som är utgivare av resursen, publiceringsdatum, nyckelord och vilken CC-licens (eller annan licens) som gäller för spridning och användning av lärresursen. Lärarspindeln kan hjälpa till att hitta lämplig CC-licens genom att ställa ett antal frågor till användaren.
  • Teknisk beskrivning. Den tekniska beskrivningen innehåller teknisk information om resursursen, såsom filformat, storlek (i mb), speltid, särskilda tekniska krav etc. En del av dessa beskrivningar skapas automatiskt genom att analysera resursen och en del är beroende av vilken typ av resurs det rör sig om. Speltid är t.ex. helt ointressant och irrelevant för en bild i jpeg-format.
  • Pedagogisk beskrivning. Den pedagogiska beskrivningen innehåller beskrivningar av lärresursen ur ett pedagogiskt perspektiv och är kopplat till resursens användning och tänkta pedagogiska sammanhang. Exempelvis skolämne, tänkt nivå i skolsystemet (”åk 5”), tänkt användargrupp (”elev”) och kopplingar till styrdokumenten, som kanske är den allra intressantaste funktionen i Lärarspindeln. En resurs kan kopplas till ett (eller flera) centrala innehåll, förmågor, kunskapskrav etc. Om de två första delarna kan betraktas som nödvändigt ont så är den pedagogiska delen av metadata det som gör beskrivningen till en lärresurs genom att sätta in den i sitt pedagogiska sammanhang.

Vill du veta mer om hur kopplingen till skolans styrdokument fungerar så kan du läsa mer om det här.

När du beskrivit lärresursen med hjälp av metadata kan du välja om du vill att den ska publiceras eller om den enbart ska vara tillgänglig för dig. Det kan givetvis ändras närsomhelst och du kan alltid gå tillbaka och ändra beskrivningen av en resurs, uppdatera resurser, eller helt ta bort den.

De resurser som har statusen ”publicerad” blir per automatik sökbara via Spindeln, via Lärarspindelns portal och via Spindelns och Lärarspindelns widgetar som kan infogas i t.ex. lärplattformar eller på webbsidor. Det är dessutom möjligt att ta den metadata som skapas i Lärarspindeln och använda den i andra system som har stöd för de standarder som Lärarspindeln använder. Tanken är att lärarspindeln ska vara en kugge i ett större maskineri. I en utbildningsinfrastruktur. Mer om det kommer i framtida blogginlägg!

Om du känner dig sugen på att delta i de första testerna med Lärarspindeln är du välkommen att kontakta Fredrik Paulsson.

Comments are closed.

 
 
DMS