Testerna av Lärarspindeln har startat

Posted · Add Comment

Idag har vi startat testerna av Lärarspindeln! Den version som testas är en tidig version av Lärarspindeln, men vi har trots detta kommit ganska långt och de flesta funktionerna finns faktiskt på plats. Under testets gång kommer vi dessutom att lägga till fler funktioner allt eftersom de blir tillräckligt färdiga för att börja testa.

Lärarspindel

Jag är en lärarspindeln!

Testerna kommer att pågå under september och oktober. Utgångspunkten är att de resurser som läggs in i Lärarspindeln under testperioden ska kunna finnas kvar när vi tar Lärarspindeln i drift i slutet av året.

Några av de funktioner som finns i testversionen av Lärarspindeln är:

 • En personlig ”digital portfölj” där digitala lärresurser kan organiseras och hanteras.
 • Ett ”metadataverktyg” för att beskriva digitala lärresurser. Beskrivningarna används för att organisera resurserna, för att söka och hitta digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang och för att beskriva för användare hur resurserna är tänkta att användas och vilka egenskaper de har.
 • Metadata-beskrivningar kan ändras i efterhand.
 • Möjlighet att beskriva digitala lärresurser i tre kategorier:
  1. Generell metadata: Innehåller beskrivningar som alla digitala resurser behöver oavsett typ. Det är exempelvis titel, beskrivning, skapare, utgivare, villkor för användning etc.
  2. Teknisk metadata: Innehåller beskrivningar om resursens tekniska egenskaper. Vad som behövs här är beroende av vilken typ av resurs som ska beskrivas. Det är bland annat speltid, filformat, storlek (antal byte). I Lärarspindeln läggs så mycket som möjligt av de tekniska beskrivningarna till automatiskt.
  3. Pedagogisk metadata: Innehåller beskrivningar av resursens pedagogiska egenskaper, som till exempel vilket skolämne, årskurs, om resursen har koppling till ett visst centralt innehåll, kunskapskrav, syfte etc.Editera metadata 4 - pedagogiska metadata
 • Digitala lärresurser kan kopplas till skolans styrdokument (läroplaner och kursplaner). Denna koppling är en del av lärresursens metadata och görs enkelt med hjälp av metadataverktyget. En lärresurs kan kopplas ihop med olika delar av styrdokumenten för det ämne resursen är avsedd för, exempelvis centralt innehåll, syften, kunskapskrav etc. Detta gör det möjligt att sedan söka efter digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang med utgångspunkt från skolans styrdokument, baserat på exempelvis skolämne, nivå i skolsystem och ett visst kunskapskrav som man vill arbeta med. Kopplingen till styrdokumenten görs med hjälp av en teknik som kallas för länkad data och en tjänst som heter Styrdokument.se, som vi utvecklat särskilt för att kunna göra styrdokumenten till en integrerad del av digitala tjänster och digitalt innehåll för skolan.
 • Publicering av resurser för att göra dem publikt sökbara via Lärarspindelns sökfunktion och via Spindeln.
 • Möjlighet att avpublicera resurser som inte längre ska vara publikt sökbara
 • Det finns ytterligare några hjälpmedel för att hantera och organisera digitala lärresurser, som en översiktssidan av de resurser som senast redigerats, förhandsvisning av resurser, förhandsvisning av metadata etc.
 • Publik sökfunktion. Vem som helst kan söka bland de digitala lärresurser som publicerats och gjorts publikt sökbara.
 • Widget för att lägga till Lärarspindelns sökfunktion på valfri webbsida, i lärplattform eller annan webbmiljö.
 • Metadata-beskrivningarna i Lärarspindeln blir tillgängliga som s.k. länkad data.

Vår förhoppning är att Lärarspindeln ska upplevas som enkel att använda, trots att den bygger på en komplex och avancerad plattform och vi hoppas att testerna ska hjälpa oss att åstadkomma detta tillsammans med pedagoger.

Vissa saker saknas fortfarande i Lärarspindeln

 • Utseende och användargränssnitt kommer att göras om allt eftersom att vi får återkoppling från er som är med och testar Lärarspindeln.
 • Vissa funktioner för att skapa kopplingar till skolans styrdokument är inte färdigutvecklade ännu. Detta beror på att det är den mest komplexa delen i utvecklingen av Lärarspindeln.
 • Det finns en del buggar – som ni med fördel får rapportera till oss om ni stöter på!
 •  Lärarspindeln kommer att bli bättre på att automatisera delar av metadata-beskrivningarna i den färdiga versionen.
 • Kontroll av att det inte finns trasiga länkar bland resurserna saknas, men kommer i den färdiga versionen.
 • Möjlighet för andra att hämta (skörda) metadata från Lärarspindeln via OAI-PMH för att skapa egna tjänster.
 • Samt en lång rad förbättringar!

Det är fortfarande möjligt att delta i testerna av Lärarspindeln. Kontakta oss!

Comments are closed.

 
 
DMS