Lathund – Så lägger du till en digital resurs i Lärarspindeln

Posted · Add Comment

Lathunden förutsätter att du redan skapat en testanvändare i Lärarspindeln. Hur du gör för att skapa en testanvändare står här. Observera att instruktionerna i denna lathund fungerar bara tillsammans med testversionen av Lärarspindeln och stora förändringar kommer att ske inför lanseringen i december.

Tänk på att bara lägga till sådana resurser som du själv gjort och äger och som du fritt kan dela med dig av!

1- Logga in i Lärarspindeln med dina användaruppgifter på http://dev.lararspindeln.se/

2- När du loggat in kommer du till din ”förstasida”. Här finns bl.a. en sammanfattning av dina senaste aktiviteter.

3- Klicka på ”portfölj-ikonen”  (som för närvarande mest liknar en mapp). Du kommer då till din portfölj.
portfölj

 

4- Klicka på den gröna ”+”-symbolen. Du presenteras då med tre olika val att lägga till: 1- En ny mapp, 2- En lärresurs på webben, eller 3- Ladda upp en lärresurs som fil. Vi rekommenderar starkt att du lagrar din lärresurs på webben (video på t.ex. Youtube, filer i Dropbox, Google Drive, en webbserver, bilder på t.ex. Instagram etc.).

lägg till resurs

 

 

 

5- När du gjort ditt val får du upp en ”dialogruta” för att lägga till en lärresurs. Nedan ser du hur det ser ut när du valt att lägga till en resurs som finns på webben.

lägg-till-fönster 1

 

 

 

 

 

 

6- Fyll i länken till resursen och dess namn/titel.

7- Klicka sedan på Ok. Du kommer nu tillbaka till portföljen.

8- Nästa steg är att beskriva din nyligen tillagda lärresurs med metadata. För att göra det väljer du ”Redigera metadata” från menyn som kommer upp när du klickar på den grå pilen längst till höger i resurslistan.

redigera metadata - meny

 

 

 

 

 

9- Du får nu upp redigeringsverktyget för metadata (beskrivningar). Fyll i de olika fälten med beskrivningar. Om du behöver hjälp med att förstå vad du kan skriva/välja i de olika beskrivningsfälten så kan du klicka på fältets namn. Du får då fram en kort hjälptext. Se bild nedan

metadataeditor

 

 

 

 

 

10- Fyll i de olika beskrivningsavsnitten (Generella metadata, tekniska metadata och pedagogiska metadata). Under ”Pedagogiska metadata” har du möjlighet att skapa kopplingar mellan styrdokumentens formuleringar om syften, förmågor, centrala innehåll etc. och din digitala lärresurs. Detta gör att det blir möjligt att söka efter digitala lärresurser med utgångspunkt i exempelvis ett visst syfte för ett visst ämne och en viss nivå i skolsystemet. Det gör också att det blir lättare för den som hittat en digital lärresurs att sätta in den i rätt pedagogiskt sammanhang. När du fyllt i dina beskrivningar klickar du på ”Klar” och kommer tillbaka till portföljen igen.

11- Sista steget i processen är att ”publicera” din digitala lärresurs så att den blir publikt sökbar. Detta gör du genom att återigen gå till menyn vid den grå pilen till höger om lärresurser och välja ”Publicera” från den. Du ser att din resurs är publicerad genom att symbolen med ett ”hänglås” försvinner för den resursen. Du kan när som helst ”avpublicera” resursen på samma sätt och då slutar den vara publikt sökbar.

Klart!

Comments are closed.

 
 
DMS