För att din resurs ska bli sökbar måste den beskrivas med metadata. Metadata gör att du själv och andra kan söka och hitta din lärresurser i olika pedagogiska sammanhang och utifrån olika perspektiv. I processen för att lägga till en ny lärresurs ingår att beskriva den med metadata. För att redigera beskrivningen av en lärresurs så klickar du på knappen ”Redigera” till höger om lärresursen.

1- Klicka på ”Redigera”. Du får nu fram redigeringsverktyget för metadata som visas i bild 1. Observera att redigeringsverktyget även kommer fram när du lägger till en ny resurs.

Redigeringsverktyget för metadata

Redigeringsverktyget för metadata.

2- Det finns tre olika kategorier av beskrivningar för en lärresurs:

  1. Generell metadata: Innehåller beskrivningar som alla digitala resurser behöver oavsett typ. Det är exempelvis titel, beskrivning, skapare, utgivare, villkor för användning etc.
  2. Teknisk metadata: Innehåller beskrivningar om resursens tekniska egenskaper. Vad som behövs här är beroende av vilken typ av resurs som ska beskrivas. Det är bland annat speltid, filformat, storlek (antal byte). I Lärarspindeln läggs så mycket som möjligt av de tekniska beskrivningarna till automatiskt.
  3. Pedagogisk metadata: Innehåller beskrivningar av resursens pedagogiska egenskaper, som till exempel vilket skolämne, årskurs, om resursen har koppling till ett visst centralt innehåll, kunskapskrav, syfte etc.

En grundregel är att desto mer metadata (som är relevant) som fylls i, desto högre kvalitet blir det på sökträffarna när någon söker digitala lärresurser. Det är viktigt att du tänker igenom vilken metadata du fyller i och att du bara fyller i sådant som faktiskt beskriver din resurs på ett rättvisande sätt. Syftet är att din resurs bara ska visas i de sammanhang då den är relevant för den som söker.

Det kan också vara bra att hålla i minnet att det kan finnas användningsområden för metadata som vi inte ännu har kommit på och därför är det bra att fylla i så många fält som möjligt med så genomtänkt metadata som möjligt!

3- Fyll i Generell metadata. Se bild 2.

Redigera generella metadata

Redigera generella metadata

Några fält är ifyllda redan och dessa behöver du normalt sett inte bry dig om. Övriga fält som är relevanta fyller du i och sedan fortsätter du med att fylla i tekniska och pedagogiska beskrivningar och sedan klickar du på ”Klar”. Då sparas metadata i din portfölj och du kan se en översikt av dessa i din portfölj (längst ner till höger).

När du lagt till metadata för en resurs så är den fortfarande bara synlig för dig i din portfölj. För att den ska bli sökbar via Lärarspindelns sökfunktion och via sökning i Spindeln (ej i testversionen) så måste du publicera resursen först genom att klicka på knappen för att publicera.

Du kan när som helst välj att redigera metadata för en resurs genom att klicka på resursens meny och välja ”Redigera metadata”.

Vill du läsa mer om hur du fyller i metadata för respektive kategori så kan du läsa om det i Metadata-guiden.