För att kunna använda lärarspindeln för att organisera digitala lärresurser som du har tagit fram så måste du först registrera dig som användare.

Om du enbart vill använda Lärarspindeln för att söka digitala lärresurser så behövs ingen registrering.

1- För att registrera dig går du till http://prod.lararspindeln.se/portfolio/index.html#view=start

2- Fyll i de uppgifter som efterfrågas (se bild 1 nedan). Observera att din e-post också blir ditt användarnamn. Du väljer själv ditt lösenord. Lösenordet kan du ändra senare om du vill.

registrera dig

Glöm inte att fylla i reCAPTCHA-koden. Vi använder det för att slippa skräpregistreringar.

3- Du får ny ett e-postmeddelande där du ska godkänna din registrering. Därefter får du ytterligare ett meddelande när din registrering är godkänd.

4- Nu är registreringen klar och du kan logga in och börja använda Lärarspindeln!