När du loggat in i Lärarspindeln möts du av din personliga ”portfölj”. I den kan du organisera och hantera digitala lärresurser på att antal olika sätt. Du kan bland annat lägga till och beskriva digitala lärresurser med hjälp av metadata, du kan publicera din digitala lärresurs så att den blir sökbar för andra, du kan ta bort digitala lärresurser och mycket annat.

Lägg till en digital lärresurs

Så här gör du för att lägga till en ny digital lärresurs och göra den sökbar med Lärarspindeln.

1- Logga in i Lärarspindeln och går till din portfölj. Se bild 1.

Din personliga portfölj

Bild 1. Din personliga portfölj

2- Klicka på den gröna ”+” -symbolen för att lägga till en ny lärresurs.

3- Välj sedan vilken sorts resurs du vill lägga till. Du ser vad de olika ikonerna betyder genom att hålla muspekaren över den tills du får upp hjälptexten.

Vi rekommenderar att du lagrar dina digitala lärresurser på webben! Video kan t.ex. sparas på Youtube eller Vimeo, bilder på Instagram eller Flick och så vidare. Du kan också spara dina digitala lärresurser i Google Drive, DropBox, din WordPress-blogg eller liknande. Det mesta fungerar och välj det som passar bäst för varje resurs. Lärarspindeln använder du framförallt för att organisera dina resurser och göra dem sökbara med metadata. Endast i undantagsfall (om inte annat alternativ finns) bör du ladda upp själva resursen till Lärarspindeln.

4- När du valt om du vill lägga till en resurs lagrad på webben eller ladda upp en resurs då får du upp en dialogruta där du ska välja vilken typ av resurs du vill lägga till (Se bild 2). Lärarspindeln har analyserat resursen och föreslår en resurstyp. Om du inte är nöjd med förlaget så byter du resurstyp och om du är nöjd så ger du resursen ett ”Namn”. Namnet kommer sedan att visas som ”Titel” på resurser vid sökning. Avsluta med att klicka på ”Ok”

Lägg till ny resurs

 

5- Nu finns din lärresurs i din portfölj. Nästa steg är att beskriva den med metadata.