Här är tips på några saker du bör tänka på när du använder tjänsten Lärarspindeln!

  • Tänk på att bara publicera resurser som du själv har producerat eller äger rätten till. Syftet med tjänsten Lärarspindeln är att göra öppna digitala lärresurser som tagits fram av pedagoger tillgängliga och sökbara. Lärarspindelns plattform kommer dock att kunna användas till en hel del annat också. Läs mer om det här!
  • Fundera noga igenom vilka villkor som ska gälla för andra som vill använda dina digitala lärresurser. Välj en lämplig Creative Commons licens när du beskriver resursen. Du får hjälp av metadataverktyget att välja och vill du läsa mer om Creative Commons kan du göra det på Creative Commons i Sverige.
  • Vad är en digital lärresurs? Det är en fråga som är bra att fundera lite på. Om du exempelvis har en webbplats med experiment så är det inte webbplatsen som är själva lärresursen, utan varje experiment är en egen lärresurs. Alltså ska varje experiment organiseras och märkas upp som en egen lärresurs. Annars blir kvaliteten på metadatat – och därmed också sökningen – dålig och användarna blir irriterade istället för att hitta pedagogiskt relevanta lärresurser.
  • Var noga med hur du beskriver dina lärresurser (vilka metadata du lägger till). Tänk på att bara lägga till sådant som verkligen beskriver resursen och gör den rättvisa. Om metadatakvaliteten är bra så blir också kvaliteten på söktjänsten bra!
  • Var noga med hur du kopplar dina digitala lärresurser till styrdokumenten. Gör bara sådana kopplingar som du känner att du kan stå för som pedagog!

Hellre kvalitet än kvantitet!