När du lagt till en digital lärresurs och beskrivit den med metadata så är den bara synlig och sökbar för dig i din portfölj. Detta visas med en hänglås-ikon till höger om resursen, samt genom att ”Publicera”-knappen är röd. När resursen är publicerad försvinner låset och knappen blir grön.

För att andra ska kunna söka och hitta den via Lärarspindelns publika sökfunktion eller via Spindeln måste resursen publiceras. Det gör du enkelt genom att klicka på den röda ”Publicera”-knappen

Du kan när som helst göra en resurs privat igen genom att klicka på knappen igen. För en publicerad resurs är knappen grön och det står ”Avpublicera” istället.