[In English]

Vad är Spindeln?

Spindeln är egentligen två olika saker. Dels är det en söktjänst för öppna digitala lärresurser (OER) för skolan, dels är det en teknisk plattform för att organisera och tillgängliggöra digitala lärresurser. Läs mer om Spindeln som teknisk plattform här.

Söktjänsten Spindeln

Söktjänsten Spindeln finns i flera olika varianter och den som vill kan faktiskt skapa sin egen variant av Spindeln med hjälp av en s.k. ”widget”. En Widget är en ”kodsnutt” bestående av Javascript som klistras in på en webbsida eller på annat sätt läggs in på en webbplats (vissa webb-system har mer avancerat widget-stöd) eller lärplattform. Widgeten gör att webbsidan får tillgång till Spindelns sök -och filtreringsfunktioner. Hur dessa funktioner ser ut och fungerar beror på vilken widget (det finns flera olika) som används, samt hur widgeten konfigureras. Läs mer här om hur Spindelns widgetar fungerar.

Via Spindeln går det att söka bland fler än 300 000 öppna digitala lärresurser! De flesta har skolan som målgrupp, men det finns även OER för vuxenutbildning och en del som är användbara på universitet/högskola. Spindeln innehåller egentligen inte så många digitala lärresurser, utan i första hand metadata (se nedan) som beskriver resurserna och som spindeln sedan använder för sökning och filtrering så att den som söker får så relevanta träffar som möjligt. I resursens beskrivning finns en ”pekare” som pekar ut var lärresurser finns tillgänglig. Pekaren består av en s.k. URI och är oftast en webbadress. Det finns även möjlighet, förutom att lagra metadata-beskrivningar, att även lagra själva lärresursen i Spindeln, men det sker endast i undantagsfall.

Den mest kända Spindel-baserade söktjänsten tillhandahålls av Skolverket och heter just ”Spindeln” och via den har drygt 200 000 av de resurser som finns i Spindeln gjorts sökbara. Orsaken till att ”bara” 200 000 av lärresurserna kan sökas via Skolverkets spindel är att Skolverkets fokus hittills enbart varit öppna digitala lärresurser som kan användas av elever i skolan.

Faktum är att Spindeln även innehåller en del resurser som inte är helt öppna, men dessa kan bara sökas om den som söker använder en spindel som ger tillgång till dessa, till exempel via en AV-media central (se nedan). Det beror på att vissa organisationer haft önskemål om att kunna samsöka dessa resurser med OER. Det kan t.ex. vara resurser från UR som inte är helt fria, Nationalencyklopdein, eLibU och liknande. Det finns egentligen inga tekniska begränsningar för vilken typ av resurser som kan hanteras av Spindeln.

Skapa din egen Spindel

Förutom söktjänsten ”Spindeln” på Skolverket så har många kommuner, skolor, AV-media centraler och andra organisationer skapat sina egna Spindel-baserade söktjänster. De flesta har gjort det så enkelt som möjligt och använder de widgetar som finns tillgängliga – ibland i något modifierad form. Andra har dock gjort regelrätta anpassningar av Spindelplattformen, skapat egna funktioner och integrerat sin egen ”Spindel” med sina övriga system.

Några AV-media centraler har byggt avancerade lösningar med hjälp av Spindelns tekniska plattform där de dels låter söktjänsten Spindeln leverera delar av innehållet, dels använder Spindelplattformen för att metadatamärka (beskriva), organisera och göra egenproducerade digitala resurser tillgängliga och sökbara. Dessa kan sedan användas av skolor via AV-media centralens webbplats. Detta är någonting som vi (Alvera) har hjälpt dem med. Även om programkoden till största del finns tillgänglig som öppen källkod så är det väldigt tidskrävande att sätta sig in i koden och de underliggande teknikerna.

Märk för att märkas!

Spindelns avancerade sökfunktioner bygger på att alla digitala lärresurser beskrivits (märkts) med så kallad metadata. Metadata är beskrivande information som kan användas av systemet för att söka och filtrera fram relevanta lärresurser. Delar av lärresursens metadata presenteras också för användaren som beskrivningar av resursen. Spindeln kan liknas vid en mycket avancerad bibliotekskatalog, fast för OER. Även bibliotekskataloger bygger på att metadata (om böcker) används.

De metadata som i dagsläget finns i Spindeln kan delas in i tre kategorier:

  • Allmän metadata. I denna kategori finns metadata som vanligtvis finns om digitala resurser, såsom titel, författare, utgivare, beskrivning, URI (t.ex. en webbadress), ämne (dock inte skolämne) etc.
  • Teknisk metadata. I denna kategori finns teknisk information om en digital lärresurs, exempelvis filformat, storlek (t.ex. antal Mb) etc.
  • Pedagogisk metadata. Denna kategori innehåller pedagogiska beskrivningar om den digitala lärresursen. Det kan vara tänkt målgrupp, ålder, skolämne, årskurs, tema, ämnesområde (t.ex. ”andragradsekvationer”), information om resursens relation till styrdokumenten (exempelvis om den kopplar till ett visst centralt innehåll) etc.

I nästa version av Spindeln kommer det att finnas stöd för ytterligare pedagogisk metadata och det handlar då framförallt om beskrivningar om hur en digital lärresurs förhåller sig till innehållet i styrdokumenten (dvs. läroplaner, kursplaner och ämnesplaner). Spindeln kommer då att fullt ut (med hjälp av s.k. länkad data) kopplas samman med vår molntjänst för digitala styrdokument: Styrdokument.se. Läs mer om hur kopplingen till skolans styrdokument fungerar.

Nästa version av Spindeln kommer också att få bättre möjligheter att hantera metadata för att beskriva egenskaper som behövs för att ta hänsyn till funktionshinder och särskilda behov av olika slag.

Standarder, standarder och åter standarder!

Grundläggande för Spindeln (eller rättare sagt Spindelns teknikplattform) är att följa tekniska standarder och så kallade ”*lärteknologistandarder*” (Learning/Educational Technology Standards). Användningen av standarder är också en av Spindelns och Spindelplattformens stora styrkor! Standarder gör att Spindeln (system byggda på Spindelplattformen) kan fungera ihop med andra system och tjänster på webben, t.ex. lärplattformar, system för att strömma video, andra verksamhetssystem et.c.

Genom att Spindeln och Spindelplattformen har ett omfattande stöd för olika metadatastandarder kan digitala lärresurser från många olika källor organiseras och samsökas. Spindeln har stöd för både metadatastandarder som tagits fram särskilt för lärande och metadatastandarder som är generella för digitala resurser. Stöd finns bland annat för följande metadatastandarder:

  • Dublin Core (DCMI). DCMI är en generell metadatastandard.
  • Learning Object Metadata (LOM). LOM är en tidig standard för digitala lärresurser, s.k. lärobjekt. LOM (eller varianter av LOM) har länge varit de facto för metadatabeskrivningar av digitala lärresurser. LOM-standarden börjar dock vara omodern och nyare, mer kraftfulla och tekniskt bättre standarder tar en allt större plats.
  • IMS Metadata. IMS Metadata är en variant (profil) av LOM.
  • SCORM Metadata. Är en variant (profil) av LOM.
  • Metadata for Learning Resources (MLR). MLR är en relativt ny metadatastandard från ISO som är kompatibel med LOM och som till delar bygger på DCMI.
  • Resource Description Framework (RDF). RDF är egentligen ingen metadatastandard i samma bemärkelsen som de andra som beskrivits ovan, utan är en W3C-rekommendation för hur metadata kan representeras för att vara ”maskinprocessbar”, det vill säga så att datorer kan ”förstå” den. RDF är grundtekniken för den semantiska webben och det som brukar kallas för länkad data, en teknik som används av Spindelplattformen för att koppla digitala lärresurser till skolans styrdokument. All metadata som hanteras av Spindelplattformen kan hanteras som RDF – oavsett vilken metadatastandard som följs i övrigt. Detta gör att alla metadata som hanteras av i Spindelplattformen också finns som länkad data.

Vid behov läggs stöd för ytterligare metadatastandarder och scheman till. I nästa version av Spindeln kommer exempelvis stöd för Learning Resource Metadata Initiative (LRMI) och Schema.org.

Spindelplattformen kan även hämta in (”skörda”) metadata från andra kataloger och arkiv med hjälp av flera olika standarder för detta. Det är oerhört viktigt för att det ska bli så enkelt som möjligt att lägga till och hantera nya källor i Spindeln. Det är en funktion som används av söktjänsten Spindeln för att hämta och indexera metadata om de digitala lärresurser som ska göras sökbara via Spindeln . Funktionen används även av exempelvis AV-media centraler för att hämta in metadata om sina egna resurser och göra dessa sökbara i sin egen ”Spindel”.  Anledningen till att de vill göra så är att Spindeln är mycket bra på att hantera och söka i metadata och det går att göra en massa olika saker för att filtrera, sortera och få bättre träffar som inte går att göra i många andra system.

Läs mer om hur Spindeln och Spindelplattformen stöder tekniska standarder och lärteknologistandarder.

Här kan du läsa mer om Spindeln

Om du har frågor eller funderingar om Spindeln som söktjänst, teknisk plattform, eller om Lärarspindeln, kontakta Fredrik Paulsson!